Nieuws

Juni 2019:

Er is een Nieuwsbrief verschenen van het Dementie Deltaplan, met interessante informatie. Over het onderzoek naar 100-jarigen; financieel misbruik bij dementie; dementienetwerk: smal of breed; mijlpaal 200.000 x dementievriendelijk; het boek Onder dementieprofessoren; de kennisbundel Kwaliteit van Leven (waar we als Netwerk Dementie Drenthe aan hebben meegewerkt); en een actueel overzicht van dementienetwerken in Nederland.

Mei 2019:

De Nieuwsflits 2 mei 2019 is verschenen.

De werkgroep Dementievriendelijk Denthe organiseert op donderdagmiddag 26 september a.s., één jaar nadat het Convenant Dementievriendelijk Drenthe werd ondertekend, een Inspiratie Netwerkdag voor Beleidsmedewerkers van gemeenten en van zorgorganisaties.

 

Het is de bedoeling om op deze dag elkaar te vertellen over wat er in de gemeente al heeft plaats gevonden en over wat er op stapel staat. Om elkaar een beetje op weg te helpen om tot een leuke invulling van deze dag te komen, zijn er een drietal inloopspreekuren:

· Donderdag 9 mei: 16.00 - 17.00 uur - provinciehuis Assen

· Dinsdag 11 juni: 16.00 - 17.00 uur - gemeentehuis Hoogeveen

· Donderdag 27 juni: 16.00 - 17.00 uur - gemeentehuis Emmen

Tijdens deze inloopspreekuren kunnen we met elkaar nadenken en praten over de invulling van de Inspiratie Netwerkdag.

Wil je even laten weten of en wanneer je naar een inloopspreekuur komt? Dit kan via: g.liezen@drenthe.nl of m.bloemberg@meppel.nl

Klazienaveen:

Op 10 mei a.s. is aan 2 bedrijven in Klazienaveen het certificaat dementievriendelijk uitgereikt door de wethouder Q. Rink. 

April 2019:

De Nieuwsflits 5 april 2019 is verschenen.

Er is opnieuw een vacature voor CMD-voorzitter. We zoeken iemand die zelf casemanager dementie is, met een 'plusje'. Aarzel niet om een mail te sturen naar netwerk@dementiedrenthe.nl 

Het eindrapport van het onderzoeksproject Samen op Weg van Vektis is gepubliceerd, met als titel Zorggebruik van mensen met dementie in beeld.

Op Skipr stond een publiekssamenvatting van dit rapport.  

De nieuwe Nieuwsbrief van het Unicity project  is uit. In het Unicity project is Drenthe één van de drie regio's, waarin we werken aan de implementatie van een zorgprogramma voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

In gesprekken binnen het Netwerk Dementie Drenthe worden veel afkortingen gebruikt. Voor insiders is dat gesneden koek, voor nieuwkomers is het vaak lastig. Daarom is er een lijstje met afkortingen gemaakt.

Maart 2019:

Op 29 maart stond er in de Trouw een artikel over dementie op jonge leeftijd, waarin ook het Netwerk Dementie Drenthe genoemd wordt.

Minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie op het Rapport Borg de Zorg geformuleerd.

De Richtlijn Groepsopvang Dementie Drenthe is op 12 december 2018 vastgesteld door het stichtingsbestuur en in maart gestuurd naar de colleges van B&W.

Januari 2019:

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst is het Jaarverslag 2018 en het Jaarplan 2019 gepresenteerd. U kunt hier de toespraak van coördinator Els van der Veen nalezen. 

Alzheimer Nederland heeft een Manifest opgesteld waarin de wensen van mensen met dementie verwoord worden.

De Ombudsman heeft een Rapport Borg de Zorg aangeboden gekregen van Alzheimer Nederland over wat mensen met dementie willen. Daarvan is ook een Samenvatting gemaakt.

November 2018:

Tijdens de bijeenkomst van het Dementie Deltaplan in Utrecht op 19 november 2018 is door de beroepsvereniging BPSW en Dementie Netwerk Nederland het Expertiseprofiel Casemanagement Dementie voor Sociaal Werk aangeboden aan Alzheimer Nederland en aan V&VN.

Alzheimer Nederland heeft de Landelijke Dementiemonitor uitgebracht. Voor een snel overzicht van de uitkomsten daarvan is er ook een Infographic gemaakt. Een regiorapport voor Drenthe verschijnt in januari 2019.

Onderzoeksbureau HHM heeft een rapportage uitgebracht over de wachtlijsten en wachttijden Casemanagement Dementie. Speciaal voor Drenthe is er een Factsheet gemaakt. 

Op 27 september 2018 is een Convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend door de provincie, de 12 gemeenten, Zilveren Kruis, Samendementievriendelik, Alzheimer afdeling Drenthe, en het Netwerk Dementie Drenthe.