Nieuws

December 2020

U vindt hier de Nieuwsflits van december 2020 met daarin het Stappenplan ACPSeptember 2020

De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie ( ondersteuning en zorg) en de stervensfase en nazorg. Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: pro-actieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. Het Kennisdossier/Zorgstandaard Dementie kunt u hier vinden.

April 2020:

De herziene versie van de Zorgstandaard dementie is definitief!

Voor mensen met dementie en hun naasten is er een patiëntenversie.

u vindt hier de Nieuwsflits dd 22 april over de Zorgstandaard dementie.

Corona

Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus worden onze overleggen en fysieke contactmomenten tot nader order geannuleerd. 

Kleine overleggen, met minder dan 10 deelnemers, doen we zo mogelijk via beeldbellen.

Laat u ons weten als u het niet eens bent bent deze besluiten? netwerk@dementiedrenthe.nl

Alzheimer Nederland presenteert een onderzoek onder ruim 1000 mantelzorgers over de gevolgen van corona. Het laat de impact zien van corona en de corona-gerelateerde maatregelen in zorginstellingen en in de thuissituatie. Vooral de impact op mantelzorgers thuis is enorm.

Hier vindt u een Nieuwsflits dd 21 april over COVID-19:

Het ministerie van VWS heeft, samen met het RIVM, Richtlijnen opgesteld voor de ‘Aanpak kwetsbare ouderen die thuis wonen bij verzwaring problemen en crisissituaties’ wat betreft:

Extra middelen voor digitale toepassingen:

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

Maart 2020:

Dementiemonitor Alzheimer Nederland - doet u mee?

Zorgt u voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kan Alzheimer Nederland opkomen voor de belangen van u, andere mantelzorgers en mensen met dementie

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor

Februari 2020:

U vindt hier de Nieuwsflits dd 1 februari 2020

Januari 2020:

Het Jaaroverzicht 2019 en het Jaarplan 2020 zijn beschikbaar!

November 2019:

In de CMD-overleggen van oktober en in de Participantenraad dd 16 oktober is een presentatie gehouden met een overzicht van activiteiten van het Netwerk Dementie Drenthe.

Tijdens de ParticipantenRaad dd 16 oktober zijn ook presentatie gehouden over het Unicity project (over dementie op jonge leeftijd) en over het project Dementie Vriendelijk Drenthe.