Nieuws

Januari 2019:

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst is het Jaarverslag 2018 en het Jaarplan 2019 gepresenteerd. U kunt hier de toespraak van coördinator Els van der Veen nalezen. 

De Richtlijn Groepsopvang Dementie Drenthe is op 12 december 2018 vastgesteld door het stichtingsbestuur. 

Alzheimer Nederland heeft een Manifest opgesteld waarin de wensen van mensen met dementie verwoord worden.

De Ombudsman heeft een Rapport Borg de Zorg aangeboden gekregen van Alzheimer Nederland over wat mensen met dementie willen. Daarvan is ook een Samenvatting gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst van het Dementie Deltaplan in Utrecht op 19 november 2018 is door de beroepsvereniging BPSW en Dementie Netwerk Nederland het Expertiseprofiel Casemanagement Dementie voor Sociaal Werk aangeboden aan Alzheimer Nederland en aan V&VN.

Alzheimer Nederland heeft de Landelijke Dementiemonitor uitgebracht. Voor een snel overzicht van de uitkomsten daarvan is er ook een Infographic gemaakt. Een regiorapport voor Drenthe verschijnt in januari 2019.

Onderzoeksbureau HHM heeft een rapportage uitgebracht over de wachtlijsten en wachttijden Casemanagement Dementie. Speciaal voor Drenthe is er een Factsheet gemaakt. 

Op 27 september 2018 is een Convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend door de provincie, de 12 gemeenten, Zilveren Kruis, Samendementievriendelik, Alzheimer afdeling Drenthe, en het Netwerk Dementie Drenthe.

21 juni 2018:

Het Meerjarenbeleidsplan 2019-2020-2021 is als werkdocument vastgesteld door het stichtingsbestuur.