Nieuws

September 2019:


In het kader van Wereld Alzheimer Dag, op 21 september, is er in het hele land extra aandacht voor dementie. Zo ook in Drenthe. De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland organiseert rond deze dag meerdere activiteiten. U vindt hier het overzicht. Wilt u erbij zijn? Van harte welkom! 

Reliëf, de Christelijke vereniging van zorgaanbieders,  doet onderzoek naar beeldvorming van dementie en de vraag naar euthanasie.

Wilt u hieraan meedoen?

Dit onderzoek vindt plaats bij drie doelgroepen:

·         Professionele zorgverleners à dmv een digitale enquête tot 1 oktober

o    https://www.relief.nl/enquete-beeldvorming-van-dementie-en-euthanasie/

·         Mantelzorgers / familie /vrienden à dmv een digitale enquête tot 1 oktober

o    https://www.relief.nl/enquete-beeldvorming-van-dementie-en-euthanasie-mantelzorgers/

·         Mensen met dementie à dmv een eenmalig interview. Tot 20 december. Hier vindt u een flyer die speciaal geschreven is voor mensen met dementie.

Meer informatie bij Trijntje Scheeres-Feitsma, Tel. 0348-748889 E-mail. tscheeres@relief.nl

Juni 2019:

Op 27 juni is er weer een Nieuwsflits verschenen van het Netwerk Dementie Drenthe.

Op 21 november 2019 wordt door de dementienetwerken Groningen, Friesland en Drenthe, net als in 2017 en 2018, een Leerbijeenkomst georganiseerd voor ALLE deelnemers (professionals èn bestuurders) van de Leergemeenschap van mensen met dementie op jonge leeftijd Noord Nederland. Houdt u de datum alvast vrij?

Drenthe neemt deel aan project UNICITY: de implementatie van de zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’. In dit tweejarige project werkt Drenthe, als één van de drie pilotregio’s, aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Hier vindt u de Nieuwsbrief van het Unicity project over dementie op jonge leeftijd.

Er is een Nieuwsbrief verschenen van het Dementie Deltaplan, met interessante informatie. Over het onderzoek naar 100-jarigen; financieel misbruik bij dementie; dementienetwerk: smal of breed; mijlpaal 200.000 x dementievriendelijk; het boek Onder dementieprofessoren; de kennisbundel Kwaliteit van Leven (waar we als Netwerk Dementie Drenthe aan hebben meegewerkt); en een actueel overzicht van dementienetwerken in Nederland.

Mei 2019:

ZN (Zorgverzekeraars Nederland) schreef een publieksversie met afspraken over het inkoopbeleid casemanagement en ketenzorg dementie 2020.

op 1 april 2019 is het Inkoopbeleid Wijkverpleging 2020 van Zilveren Kruis verschenen. Vooral blz 17 en 18 zijn interessant voor het netwerk.

Op 14 mei is er een Kamerbrief verschenen over de bekostiging en toekomstperspectief van de wijkverpleging. 

De Nieuwsflits 2 mei 2019 is verschenen.

De werkgroep Dementievriendelijk Denthe organiseert op donderdagmiddag 26 september a.s., één jaar nadat het Convenant Dementievriendelijk Drenthe werd ondertekend, een Inspiratie Netwerkdag voor Beleidsmedewerkers van gemeenten en van zorgorganisaties.

Het is de bedoeling om op deze dag elkaar te vertellen over wat er in de gemeente al heeft plaats gevonden en over wat er op stapel staat. 

Klazienaveen:

Op 10 mei a.s. is aan 2 bedrijven in Klazienaveen het certificaat dementievriendelijk uitgereikt door de wethouder Q. Rink. 

April 2019:

De Nieuwsflits 5 april 2019 is verschenen.

Het eindrapport van het onderzoeksproject Samen op Weg van Vektis is gepubliceerd, met als titel Zorggebruik van mensen met dementie in beeld.

Op Skipr stond een publiekssamenvatting van dit rapport.  

De nieuwe Nieuwsbrief van het Unicity project  is uit. In het Unicity project is Drenthe één van de drie regio's, waarin we werken aan de implementatie van een zorgprogramma voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

In gesprekken binnen het Netwerk Dementie Drenthe worden veel afkortingen gebruikt. Voor insiders is dat gesneden koek, voor nieuwkomers is het vaak lastig. Daarom is er een lijstje met afkortingen gemaakt.

Maart 2019:

Op 29 maart stond er in de Trouw een artikel over dementie op jonge leeftijd, waarin ook het Netwerk Dementie Drenthe genoemd wordt.

Minister Hugo de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie op het Rapport Borg de Zorg geformuleerd.

De Richtlijn Groepsopvang Dementie Drenthe is op 12 december 2018 vastgesteld door het stichtingsbestuur en in maart gestuurd naar de colleges van B&W.

Januari 2019:

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst is het Jaarverslag 2018 en het Jaarplan 2019 gepresenteerd. U kunt hier de toespraak van coördinator Els van der Veen nalezen. 

Alzheimer Nederland heeft een Manifest opgesteld waarin de wensen van mensen met dementie verwoord worden.

De Ombudsman heeft een Rapport Borg de Zorg aangeboden gekregen van Alzheimer Nederland over wat mensen met dementie willen. Daarvan is ook een Samenvatting gemaakt.

November 2018:

Tijdens de bijeenkomst van het Dementie Deltaplan in Utrecht op 19 november 2018 is door de beroepsvereniging BPSW en Dementie Netwerk Nederland het Expertiseprofiel Casemanagement Dementie voor Sociaal Werk aangeboden aan Alzheimer Nederland en aan V&VN.

Alzheimer Nederland heeft de Landelijke Dementiemonitor uitgebracht. Voor een snel overzicht van de uitkomsten daarvan is er ook een Infographic gemaakt. Een regiorapport voor Drenthe verschijnt in januari 2019.

Onderzoeksbureau HHM heeft een rapportage uitgebracht over de wachtlijsten en wachttijden Casemanagement Dementie. Speciaal voor Drenthe is er een Factsheet gemaakt. 

Op 27 september 2018 is een Convenant Dementievriendelijk Drenthe ondertekend door de provincie, de 12 gemeenten, Zilveren Kruis, Samendementievriendelik, Alzheimer afdeling Drenthe, en het Netwerk Dementie Drenthe.