Nieuws

Maart 2020:


Corona

Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus worden onze overleggen en fysieke contactmomenten tot 1 juni geannuleerd. 


Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk

 

Dementiemonitor Alzheimer Nederland - doet u mee?

Zorgt u voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kan Alzheimer Nederland opkomen voor de belangen van u, andere mantelzorgers en mensen met dementie! 

www.dementiemonitor.nl

Februari 2020:

U vindt hier de Nieuwsflits dd 1 februari 2020

Januari 2020:

Het Jaaroverzicht 2019 en het Jaarplan 2020 zijn beschikbaar!

November 2019:

In de CMD-overleggen van oktober en in de Participantenraad dd 16 oktober is een presentatie gehouden met een overzicht van activiteiten van het Netwerk Dementie Drenthe.

Tijdens de ParticipantenRaad dd 16 oktober zijn ook presentatie gehouden over het Unicity project (over dementie op jonge leeftijd) en over het project Dementie Vriendelijk Drenthe.