Nieuws

Maart 2021

Acht casemanagers dementie geslaagd voor casemanagement jong dementie.  Klik hier voor het bericht.

Februari 2021

Voor de alzheimer Focusbrief 2022 zorgverzekeraars klik hier

Voor de Alzheimer Focusbrief 2021 gemeenten klik hier

Het jaarplan 2021 is beschikbaar. klik hier

De nieuwsbrief van februari 2021 is beschikbaar met daarin het regiobeeld netwerk dementie Drenthe en HHM onderzoek 2020, meting gebruik cmd

December 2020

U vindt hier de Nieuwsflits van december 2020 met daarin het Stappenplan ACP

September 2020

De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie ( ondersteuning en zorg) en de stervensfase en nazorg. Ook komen de 4 randvoorwaarden uitgebreid aan bod: pro-actieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. Het Kennisdossier/Zorgstandaard Dementie kunt u hier vinden.

Voor mensen met dementie en hun naasten is er een patiëntenversie.

u vindt hier de Nieuwsflits dd 22 april over de Zorgstandaard dementie.

Hier vindt u een Nieuwsflits dd 21 april over COVID-19:

Het ministerie van VWS heeft, samen met het RIVM, Richtlijnen opgesteld voor de ‘Aanpak kwetsbare ouderen die thuis wonen bij verzwaring problemen en crisissituaties’ wat betreft:

Maart 2020:

Dementiemonitor Alzheimer Nederland - doet u mee?

Zorgt u voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg en ondersteuning. Dit kan door de Dementiemonitor in te vullen! Met de uitkomsten hiervan kan Alzheimer Nederland opkomen voor de belangen van u, andere mantelzorgers en mensen met dementie

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor

Januari 2020:

Het Jaarplan 2020 is beschikbaar!

November 2019:

De presentatie van het Unicity project (over dementie op jonge leeftijd) en over het project Dementie Vriendelijk Drenthe.