Informatie over Netwerk Dementie Drenthe

Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale overheden, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren. 

Een overzicht van de participanten vindt u onder het kopje 'deelnemers'.

Het netwerk is geen zorgaanbieder, en heeft dus geen mensen in dienst.

Het netwerk legt verbindingen, brengt mensen samen en streeft één gemeenschappelijk doel na: de dementiezorg in Drenthe optimaliseren, zodat iedere Drent die te maken krijgt met dementie op een toegankelijke manier goede en samenhangende zorg kan vinden.

Het netwerk heeft in een Toekomstvisie de doelstellingen voor de jaren tot 2019 verwoord. In juni 2018 is het Meerjarenplan 2019-2020-2021 als werkdocument vastgesteld. Voor ieder kalenderjaar wordt een Jaarplan geschreven. U vindt deze onder het kopje 'publicaties'.

De speerpunten van het netwerk zijn:

  1. het netwerk wil verbindingen leggen en daarmee samenhangende zorg bevorderen
  2. het netwerk wil de kwaliteit van de dementiezorg optimaliseren
  3. het netwerk wil de vindbaarheid van dementiezorg in Drenthe organiseren

Het Netwerk Dementie Drenthe bestaat uit een Participanten Raad, een stichtingsbestuur, 3 Regionale BeleidsCirkels (RBC's) en 5 CaseManagementDementieOverleggen (CMDO's).