Casemanagement dementie

In Drenthe spreken we van casemanagement dementie of zorgbegeleiding, beide termen betekenen hetzelfde. 

Als we spreken van cliënt, bedoelen we het cliëntsysteem; dwz de patiënt + de direct betrokkene(n).

Een casemanager dementie

1. is aanspreekpunt voor de cliënt, 

2. coördineert alle zorg rond de cliënt (over de grenzen van de eigen organisatie heen), en 

3. begeleidt de cliënt door het proces van dementie(zorg) tot aan opname of overlijden.

Het is erg belangrijk dat het klikt tussen cliënt(systeem) en de casemanager dementie. We stellen iemand voor, maar het cliëntsysteem kiest zelf of diegene geschikt is. De cliënt houdt de regie.

De casemanagers dementie (vanuit de verschillende zorgorganisaties) ontmoeten elkaar regelmatig in een regionaal Casemanagement Dementie Overleg (CMDO). Ieder CMDO heeft een onafhankelijke voorzitter en secretariaat. 

Er zijn 5 CMDO's: 

In het CMDO wordt de zorg rond een cliënt afgestemd, wordt informatie uitgewisseld, en wordt casuïstiek besproken. 

Aan ieder CMDO is een regionaal MDDT (Multi Disciplinair Dementie Team) verbonden; een specialist ouderengeneeskunde (SO) en een psycholoog ondersteunen de casemanagers dementie 4 x per jaar door het bespreken van complexe problematiek. 

Daarnaast wordt voor de casemanagers dementie 3 x per jaar nascholing georganiseerd over diverse onderwerpen.

Casemanagement dementie kan worden aangevraagd via de Helpdesk Dementie Drenthe.

De Helpdesk wordt bemenst door regionale Drentse dementie-deskundigen (nl medewerkers van de GGZ Drenthe), die ook in het regionale CMDO deelnemen.