Zorgbegeleiding/Casemanagement dementie

In Drenthe spreken we van een zorgbegeleider en zorgbegeleiding dementie ipv over casemanager en casemanagement. We vinden dat de termen Zorgbegeleider en Zorgbegeleiding cliëntvriendelijker zijn en de lading beter dekt. We werken meestal niet met een "Kees de casemanager"; in veel gevallen is een wijkverpleegkundige ook de zorgbegeleider van de cliënt. Zorgbegeleiding is in Drenthe dus vaak een rol (van meestal een wijkverpleegkundige) en niet een aparte functie.

Als we spreken van cliënt, bedoelen we het cliëntsysteem; dwz de patiënt + de direct betrokkene(n).

Een Zorgbegeleider 1. is aanspreekpunt voor de cliënt, 2. coördineert alle zorg rond de cliënt (over de grenzen van de eigen organisatie heen), en 3. begeleidt de cliënt door het proces van dementie(zorg) tot aan opname of overlijden.

Het is erg belangrijk dat het klikt tussen cliënt(systeem) en de Zorgbegeleider. We stellen iemand voor, maar de cliënt mag zelf kiezen of diegene geschikt is. De cliënt houdt de regie.

De Zorgbegeleiders (vanuit de verschillende zorgorganisaties) ontmoeten elkaar regelmatig in een regionaal Zorgbegeleidersoverleg (ZBO). Ieder ZBO heeft een onafhankelijke voorzitter en secretariaat. 

Er zijn 5 ZBO's: 

In het ZBO wordt de zorg rond een cliënt afgestemd, wordt informatie uitgewisseld, en wordt casuïstiek besproken. 

In 2015 is gestart met een regionaal MDDT (Multi Disciplinair Dementie Team); een arts en psycholoog ondersteunen de Zorgbegeleiders 4 x per jaar door het bespreken van complexe problematiek. 

Daarnaast wordt in het ZBO 3 x per jaar nascholing georganiseerd over diverse onderwerpen.

De zorgbegeleiders werken sinds 1 februari 2016 op een digitaal communicatieplatform (eGPO), dat ook door veel huisartspraktijken wordt gebruikt. Via dit systeem kunnen zorgverleners met elkaar overleggen, mits daarvoor toestemming is verleend door de cliënt. 

Voor meer informatie http://www.egpo.nl. Op youtube is een instructiefilmpje te zien dat in ongeveer 30 minuten laat zien hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn: http://www.youtube.com/watch?v=KgQtmPTZKzo

Zorgbegeleiding kan worden aangevraagd via de Helpdesk Dementie Drenthe.

De Helpdesk wordt bemenst door regionale Drentse dementie-deskundigen (nl medewerkers van de GGZ Drenthe), die ook in het regionale ZBO deelnemen.