Nieuws

21 juni 2018:

Het Meerjarenbeleidsplan 2019-2020-2021 is als werkdocument vastgesteld door het stichtingsbestuur. 

KLAZIENAVEEN – De Werkgroep Dementievriendelijk Klazienaveen organiseerde in samenwerking met de Stichting Historisch Klazienaveen in de Noorderbreedte een middag met als thema: “Hoe zag Klazienaveen er vroeger uit?' De middag trok ruim 60 bezoekers.

Zie hier een kort verslag met foto.

13 maart 2018:

De Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland is beschikbaar! 

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. En wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen zij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

Bent u mantelzorger voor iemand die lijdt aan dementie? En wilt u meedoen aan dit tweejaarlijkse onderzoek? U vindt hier de link naar het onderzoek.

Warm aanbevolen!

29 januari 2018:

Het Actieplan Casemanagement dementie wordt verlengd. Lees verder in een deel van de Lobbybrief van Alzheimer Nederland.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Op 9 januari 2018 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Dwingeloo.

de presentatie en de tekst van de toespraak van coördinator Els van der Veen kun je hier nalezen.

5 december:

op 22 november is er een overleg geweest over de inzet van casemanagers met een 'sociaal werk' achtergrond. U leest hier het verslag. De achtergrond hiervoor leest u hier. En bijgevoegd is ook het Aanmeldformulier voor BPSW, de beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers.

21 november 2017:

op 21 november was er een symposium over dementie op jonge leeftijd. Een verslag vindt u hier. De start van de leergemeenschap dementie op jonge leeftijd Noord Nederland is hiermee een feit geworden. "It giet oan!" er waren ongeveer 250 deelnemers aanwezig. 

Zie ook de blog van de dagvoorzitter Annette de Ruiter.

Het Netwerk Dementie Drenthe neemt, samen met Interzorg, Noorderboog en Tangenborgh, deel in een grootschalig ZonMW-onderzoek van het Kenniscentrum dementie op Jonge Leeftijd. We zoeken naar een vorm om ook Groningen en Friesland middels de Leergemeenschap hierin mee te laten delen. Wordt vervolgd!

september 2017:

V&VN heeft het Expertisegebied Dementieverpleegkundige (voorheen Casemanager dementie) beschreven.

Het Dementie Netwerk Nederland en ook het Netwerk Dementie Drenthe hebben hierop een reactie gegeven.

De demissionair staatssecretaris van Rijn informeerde op 4 oktober jl de Tweede Kamer over de Voortgang van het Actieplan Casemanagement Dementie.

Van de Zorgverzekeraars is een Publieksversie verschenen wb de inkoop van Casemanagement Dementie 2018.

Deze publicaties kunt u op de pagina 'publicaties' vinden

5 september 2017:

De Nederlandse Zorgautoriteit start samen met Alzheimer Nederland een meldactie over de wachttijden voor casemanagement dementie. In verschillende regio's moeten mensen te lang wachten op deze vorm van zorg. In opdracht van staatssecretaris Van Rijn wil de zorgautoriteit in beeld krijgen waar de wachttijden te lang zijn zodat direct gewerkt kan worden aan een oplossing. Daarom vraagt de NZa mensen die meer dan zes weken moeten wachten zich te melden.  De meldactie duurt drie maanden.

Wilt u een melding doen?

dat kan mbv een digitaal meldingsformulier of telefonisch: 088 – 770 8 770 (lokaal tarief)

https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/