Deelnemers

Het Netwerk heeft op 21 september 2009 de stichting Dementie Drenthe opgericht. De statuten zijn in 2017 deels gewijzigd. Het stichtingsbestuur vormt het dagelijks bestuur van het netwerk. De voorzitter van de stichting is tevens voorzitter van de Participanten Raad.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit (mei 2017):

Henk van Hooft, voorzitter (onafhankelijk)

Ron Wissink (huisarts), penningmeester

Erik Giethoorn (gemeente), vice-voorzitter

Vally Schlunke (namens zorgaanbieders, vanuit GGZ Drenthe), secretaris

Gia Wallinga (namens zorgaanbieders, vanuit Icare), lid

Huub Rommers (namens regio Zuid West, vanuit Zorggroep Noorderboog), lid

Henk de Vries (namens regio Noord, vanuit Interzorg), lid

Frank van der Linden (namens regio Zuid Oost, vanuit Tangenborgh), lid

De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland is als adviseur bij de bestuursvergaderingen aanwezig: Frans van Dorst (Alzheimer Drenthe)

Het secretariaat van het netwerk is in handen van Anja Ottens: secretariaat@dementiedrenthe.nl, 0592 334475 of 06 46278424

Het netwerk kent één coördinator; zij werkt 32 uur per week in opdracht van het stichtingsbestuur.

Els van der Veen

Els van der Veen, netwerk@dementiedrenthe.nl, 06-21100235

De bestuurders van de deelnemende partijen zijn verenigd in de Participanten Raad, die 2 keer per jaar bijeen komt. Deelnemers doen mee na de ondertekening van een Participantenovereenkomst en Aanhangsels. 

Organisaties die willen aansluiten bij het netwerk kunnen contact opnemen met de coördinator. 

Participanten van het Netwerk zijn (mei 2017):

Provinciaal (dwz in meerdere regio's)

Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe, www.alzheimer-nederland.nl

GGZ Drenthe, www.ggzdrenthe.nl

Icare Thuiszorg, www.icare.nl

Buurtzorg, www.buurtzorgnederland.com

Beter Thuis Wonen Thuiszorg, www.beter-thuis-wonen.nl

Zorgkompas, www.zorgkompas.net

De Nieuwe Zorg Thuis, www.dnzt.nl

De Zorgzaak, www.zorgzaak.nl

Noord:

Interzorg Noord Nederland, www.interzorg.nl

Zorggroep Drenthe, www.zorggroepdrenthe.nl

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, (WZA) www.wza.nl

Lentis, Team 290, www.lentis.nl/team290

Accolade Zorggroep, locatie Arendshorst, www.accoladezorggroep.nl

Thuiszorg Comfort, www.thuiszorgcomfort.nl

Welzijn Aa en Hunze, www.welzijnaaenhunze.nl

Stichting Trias, www.stichtingtrias.nl

gemeente Aa en Hunze, www.aaenhunze.nl

gemeente Assen, www.assen.nl

gemeente Noordenveld, www.noordenveld.nl

gemeente Tynaarlo, www.tynaarlo.nl

Zuid-Midden-West:

NNCZ, www.nncz.nl

Westerkim, www.westerkim.nl

Derkshoes, www.derkshoes.nl

Treant Zorggroep, www.treant.nl

Zorgcollectief Zuid West Drenthe (ZZWD), www.zzwd.nl

Noorderboog (vh de Stouwe), www.noorderboog.nl

CarePool, www.carepool.nl

Stg Welzijn Ouderen Midden Drenthe, www.swo-md.nl

NL-PSY, www.nl-psy.nl

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, www.swwh.nl

gemeente Hoogeveen, www.hoogeveen.nl

gemeente Midden Drenthe, www.middendrenthe.nl

gemeente de Wolden, www.dewolden.nl

gemeente Meppel, www.meppel.nl

gemeente Westerveld, www.gemeentewesterveld.nl

Zuid-Oost:

Tangenborgh, www.tangenborgh.nl

Treant Zorggroep, www.treant.nl

Saxenburghgroep,www.saxenburgh.nl

Zorggroep de Hooimijt, www.zorgboerderijdehooimijt.nl

Maatschappelijk Welzijn Coevorden, www.mwcoevorden.nl 

Tinten Welzijnsgroep Sedna, www.tintenwelzijnsgroep.nl/sociaal-werk/sedna

gemeente Borger Odoorn www.borger-odoorn.nl

gemeente Coevorden www.coevorden.nl

gemeente Emmen www.emmen.nl